Català   |    English   |    Español   |    Français

TERANYINA

2017-2019

Creació de complicitats per a un intercanvi de

dramatúrgies que doni prioritat a les veus de dones

Recerca, descoberta, traducció, desenvolupament i  

lectura dramatitzada de teatre català i quebequès .

A Mont-real i Barcelona

En col⋅laboració amb la companyia catalana Q-Ars Teatre