Català   |    English   |    Español   |    Français

EL PODER

2019-2021

Creació de complicitats catalano-canadenques per a un intercanvi de dramatúrgies amb veu de dona

Evelyne de la Chenelière, Sarah BerthiaumeDarrah Teitel, Carole Fréchette

 

En col⋅laboració amb la companyia Q-Ars Teatre