Català   |    English   |    Español   |    Français

2019-2022

Creació de complicitats catalano-canadenques per a un intercanvi de dramatúrgies amb veu de dona

Evelyne de la Chenelière, Sarah BerthiaumeDarrah Teitel, Carole Fréchette, Émilie Monnet

 

En col⋅laboració amb la companyia Q-Ars Teatre